Network & comms
 » Browser accessories
 » » Plugins
Sections : Network & comms > Browser accessories > Plugins
Click to RATE : OneTwoThreeFourFive
Buy Free draugiem.lv ext download

draugiem.lv ext 0.8

draugiem.lv ext Firefox:1.0–3.0.* add-on

 

Sponsored download:

draugiem.lv ext 0.8 facilities

Vendor
Vendor`s Webhttp://w3.ppf.lu.lv
2xa webshot
OSWindows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, Linux
Limitationsnot specified
Actualizedmore than year ago
Downloads2325
LocalizedEnglish
LicenseFreeware
Snapshotdraugiem.lv ext snapshot
Snapshot of draugiem.lv ext

Use this security logo:

100% SAFE logo

draugiem.lv ext manufacturer description

* Tieša pieeja citu lietotāju lielajām profila bildēm, albumiem, izvēlētajai mūzikai un dienasgrāmatai caur peles labā klikšķa konteksta izvēlni virs linkiem uz profilu/profila bildēm. Šīs darbības, izņemot albuma/-u apskati, neparādās attiecīgo lietotāju profila statistikā.
* Tādā pašā veidā iespējams lietotājam nosūtīt vēstuli vai dāvanu, pievienot lietotāju favorītiem, apskatīt kopējos draugus, atlasīt saraksti vai bloķēt jebkura lietotāja [arī drauga] pieeju jūsu profilam.
* Iespējams meklēt jebkuru tekstu (max 40 simboli), kā arī video un bildes pēc to atslēgas vārdiem. Šī funkcija pieejama klikojot ar labo peles pogu virs iezīmēta teksta vai arī virs ‘tukšas vietas’ iekš draugiem.lv. Ja ir iezīmēts teksts, meklēšana notiks pēc iezīmēta teksta, ja iezīmēta teksta nav, tiks piedāvāts uzaicinājums, kurā iespējams ierakstīt meklējamos atslēgas vārdus.
* Profila bilde tiek atvērta jaunā logā, bet visu pārējo iepriekš minēto darbību rezultāti tiek atvērti jaunā pārlūka tabā/cilnī.
* Iespējams saglabāt jebkuru video (izņemot tos, kas ievietoti no YouTube), profila bildi, topa bildi vai albuma bildi (pa vienai, ne visu albumu uzreiz), klikojot uz pogas pārlūka loga labajā apakšējā stūrī. Lai apskatītu video, būs nepieciešams .flv pleijeris.
* Periodiska draugu tiešsaistē un neizlasīto vēstuļu pārbaude statusa joslā. Vispirms nepieciešams ielogoties draugiem.lv.
* Ir iespēja izvēlēties, ko rādīt labā klikšķa konteksta izvēlnē, kā arī to vai rādīt ikonas šajā izvēlnē ar konfigurācijas paneļa palīdzību.
* Extension pagaidām darbojas ne tikai draugiem.lv, bet arī munidraugi.lv, frype.com un pārējos pašlaik lietotajos domēnos.
* Interfeiss/saskarne ir pieejams 3 valodās - angļu [noklusētā], latviešu un krievu.
* Es nekādā veidā neesmu saistīts ar SIA Draugiem vai tās partneriem.
* Ikonas konteksta izvēlnē nāk no
http://www.kde-look.org/content/show.php/Tulliana+icon+set?content=38757
---------------------------------------------
* Direct access to users' full-size profile pictures, albums, favourite music and blogs through right-click context menu over profile link/profile picture without adding your visit to their profile access log, except for album/-s view, which now does appear in the album access log.
* You can also send user a message or a present, add user to your favourites, filter messages sent between you, invite user as a friend or block his/her [even if it is your friend] access to your profile via right-click context menu over profile link/profile picture.
* It is possible to search for any text [max 40 symbols], as well as videos and albums/pictures by keywords. Right click over selected text or an empty area within draugiem.lv will make these functions available. If a text is selected, the search is made according to it, if no text is selected, the user is provided with a dialog, asking for a [key]word to search.
* Profile picture is opened in a new window, but results of other above mentioned actions are opened in new browser tabs.
* You can download any video (except for those embedded from YouTube) from draugiem.lv video section by selecting the necessary video and pressing the save button in the lower right corner of the browser window. An .flv player might be necessary to view the downloaded videos.
* You can download any album picture (one at a time), top picture or profile picture by using the same download button in the lower right corner of the browser window you would use for a video download.
* Periodic checking of friends online and unread mail. Login session and appropriate domain name selected in extension options required for this to work.
* You can configure which items to display in the right-click context menu as well as whether to show icons in this menu.
* Extension at the moment works not only in draugiem.lv, but also in all other domain names in use.
* The interface is available in English [default], Latvian and Russian.
* I am not in any way affiliated with SIA Draugiem or its partners.
* The credit for the icons in the context menu goes to
http://www.kde-look.org/content/show.php/Tulliana+icon+set?content=38757
free download draugiem.lv ext 0.8QUICK DOWNLOAD
Free download draugiem.lv ext 0.8
Free softwareFREE SOFTWARE

Freeware is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee.

draugiem.lv ext video tutorials

Tutorial not found. Let know us about any useful video tutorial.

What is new in 0.8 changeinfo log

v.0.8 - added friends/messages checking, minor fixes and optimisations.

Given stickers for draugiem.lv ext & download buttons

NOTE: move cursor over buttons to get html sources.
Clean award
DownloadAtlas.com guarantees that draugiem.lv ext was tested by antivirus program and is absolutely clean, which means it does not contain any form of malware, including computer viruses, adware, trojans, spyware, rootkits, badware and other malicious and unwanted software.
Report view
addon-2878-latest.xpi - CLEAN
Get from DownaloadAtlas.com
Get from DownaloadAtlas.com
Do you like draugiem.lv ext ? Move mouse cursor over the buttons and just copy one of those links, paste the code you copied right where you want on your blog or website.